ผู้อำนวยการ และคณาจารย์เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือทิศทางการพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับท่านชวน หลีกภัย ณ บ้านพักจังหวัดตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557