ประชุมเครือข่ายวิชาการ (HIA Consortium) ร่วมกับอาจารย์ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบสุขภาพ และการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ปฏิบัติการ HIA