ผู้อำนวยการ และคณาจารย์เข้าเยี่ยมเยียนคุณระลึก หลีกภัย และภริยา เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ณ บ้านพัก ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557