ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ประเภท สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาการนี้ท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดต