ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ รับมอบหนังสือจาก นายวินัย แก้วมุณีวงศ์ รองผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา กองการแพทย์ทางเลือก และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการศึกษาศาสตร์แพทย์ทางเลือกเนื่องในโอกาสมาเยี่ยมติดตามงานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับบุคลากรของว