ยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดควนศรีนวลพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนของ โรงเรียนวัดควนศรีนวล ในครั้งนี้ด้วย