พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยามเช้า ณ ห้องรับรองชั้น1 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557