ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม