ให้การต้อนรับและแนวคิดในการทำงานแก่ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 ในการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการใหม่