เป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตผลงานวิจัย ในโครงการงานเป็นผล คนเป็นสุข ของโรงพยาบาลกระบี่  ร่วมกับอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ