ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2561