พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 การนี้ ดร.วิชาญ สายวารี ให้เกียรติมอบโอวาทพร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษาในครั้งนี้ด้วย