ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพสายงานพยาบาลวิชาชีพ และวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ