นายสุนทร ปราบเขต

ตำแหน่ง: 
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ