ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ณ ห้องประชุมเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557