โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว​ ประจำปี​ 2561​ โดยมีนายอุทัยวัฒน์​ ทิพย์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เป็นประธานเปิดงาน