พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ