ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังภายใต้โครงการตามแบบงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑