ติดตามเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เเละการป้องกันเเละควบคุมการดื้อยา โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลต้นเเบบส่งเสริมงาน คบส. รพร. ฉวาง เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะปรางงาม อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช วั