ประชุมกับพื้นที่ ร่วมกับตัวแทนจาก สช. และ สปสช. เพื่อร่วมกำหนดกลไกสนับสนุน และการดำเนินงานในพื้นที่เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ภาคใต้