โครงการครอบครัวร่วมใจใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมีนายแพทย์สมเกียรติ​ พยุหเสนารักษผู้อำนวยการโรงพยาบาวังวิเศษเป็นประธานเปิดงาน