พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่าง ผุ้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดและ ผุ้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กับ ผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข