วิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการคิดเชิงระบบ​ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)​ รุ่นที่​ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑