ตัวแทนจาก Aonang Villa Resort เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อนำเสนอการบริการห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุม สำหรับหน่วยงานของทางราชการ