เป็นวิทยากรกิจกรรม ลูกหลานห่วงใย เพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ รุ่นที่ ๗ ณ