โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตแกนนำรับน้องใหม่ หัวใจสีขาวครั้งที่ 5