ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง โดยท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย