ออกบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง การนี้ นางสาวเสาวนีย์ ชิตชลธาร เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติ