ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557