พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีท่านชวน หลีกภัย  ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม