ข้าเยี่ยมมอบกระเช้าพร้อมทั้งให้กำลังใจอาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เนื่องด้วยอาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ป่วย