ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และ อ.สุนทร ปราบเขตรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับผู้สื่อข่าวและ บก. หนังสือพิมพ์มติตรัง ณ ห้องอาหารโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ. ตรัง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557