เข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมโครงการทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขากอบ และองค์การบริหาร