โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังภายใต้โครงการตามแบบงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การนี้นายจักรพงษ์ รัชนีกุล​ นายอำเภอปะเหลียน อำเภอปะเหลียน​ จังหวัดตรัง​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะผู้เข้