ตัวแทนจากกรุงไทยแอกซ่า สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านการวางแผนเงินออมและการลดหย่อนภาษี