โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังภายใต้โครงการตามแบบงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การนี้นายอนันต์​ พรหมเพียรพงศ์​ นายอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะ ผู้เข้าร่วมโครงกา