ร่วมออกบูธนิทรรศการโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่า และการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๑ การนี้นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้ นักทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนร่วมนำเสนอ ผลงานหน่ว