ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นประธานการประชุม ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยการอาศัยบ้านพัก พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557