ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี ๒๕๖๑ การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย