ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี