ตัวแทนทีมวิทยากรหลักสูตร ปลุก "พลังก้าวสู่จุดมุ่งหมายแห่งชีวิต"(The Power of Life NLP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณวิกิจ สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จัง