ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ ลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557