ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  โดยนายปรีชา​ ถาวรประสิทธิ์​ ปลัดอำเภอ เป็นประธาน