ร่วมออกบูธ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี ๒๕๖๑