การนำเสนอและการแสดงผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี ๒๕๖๑