การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รางวัลต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาการนี้ท่านศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้