โครงการการพัฒนาความรู้ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ และทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน