ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ฉลองครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557