พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย “เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา” ร่วมกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธี