ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นตัวแทนจาก วสส.ตรัง ลงนามและรับมอบโฉนดที่ดินจากนาย ประสิทธิ์ เพชรหนู ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเท้าภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง